ERP Yazılımı | KOBİERP

ERP Yazılımı KobiERP, iş akış süreçlerinin, veri üretim noktalarından muhasebeye, raporlama ve analizden,  karar destek sistemlerine kadar gelişmiş yapısıyla yanınızda olacak bir ERP yazılımıdır.

ERP Nedir ? En basit ifade ile ERP,  işletmenin tüm birimlerini entegre etmek üzere gerçek zamanlı olarak çalışan bilgisayar uygulama yazılımıdır.

Bir ERP ( Enterprise Resources Planing  / Kurumsal Kaynak Planlama )  Yazılım sistemi, bölümlerin ürettikleri farklı ancak ilişkili verilerin ortak veri tabanında toplanmasını, hızlı ve etkileyici analiz raporları almanızı sağlayacaktır.

ERP Yazılımları ( Envanter Yönetimi, Satış ve Dağıtım, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları, Finans Yönetimi, Üretim Planlama ve Kontrol, Tedarik Zinciri Yönetimi, Satın Alma, CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi, Proje Yönetimi ) gibi bileşenleri içerir.

Envanter Yönetimi

ERP Yazılımı KOBİERP ile envanter yönetimi, stoklarınızı türlerine göre Hammadde Mamul, Yarı mamul, Malzeme vb. ayrıştırarak kontrol etmenizi sağlayacaktır.

Sektörlere göre ihtiyaç halinde, Seri Lot ve Parti takibi, Renk – Beden – Kavala ve Asorti tanımı yapabilir ve bu tanımları barkotlu takibi sağlanabilir.

Depo adresleme sistemiyle raf yeri tanımlayarak hızlı depolama ve sevkiyat yapmanızı sağlar.

Minimum ve Maksimum seviye tanımlarıyla ve envanter seviye analizleriyle yeterli stok ile çalışmanızı gereksiz stok maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.

Satış ve Dağıtım

Satış ve Dağıtım, Müşteri görüşmelerinden başlayarak, Teklif ve Teklif revizyon süreçleri, Sipariş oluşturma, Üretim ve Üretim Planlama, Sipariş Sevkiyatı, İrsaliye ve Faturalama tüm bu süreçler ERP Yazılımı KobiERP ile kolayca yönetilebilir ve raporlanabilir.

Satışa dönüşen/dönüşmeyen tekliflerin analizleri yapılabilir, tekliflerinizin geçirdiği revizyonları analiz edebilirsiniz. Satış ve pazarlama stratejilerinizi bu analizlerle destekleyebilirsiniz.

Satın Alma Yönetimi

KobiERP – Satın Alma Yönetimi içerisinde, işletme içi ve dışı taleplerin derlenmesi ile başlayan, teklif yönetimi, sipariş, teslim alma, irsaliye – fatura süreçlerinin kapsayan satın alma süreçlerine sahiptir.

ERP Yazılımı KobiERP ile aldığınız indirim ve masraf faturalarını birim maliyetlere yansıtabilirsiniz. Tedarikçiler ile yapılmış protokolleri, fiyat ve ödeme şartları ile bu şartların geçerlilik sürelerini ve ilgili maliyetlerini de takip edebilirsiniz.

Finans Yönetimi

ERP Yazılımı KobiERP – Finans Yönetimi, işletmenizin tüm muhasebe süreçleri kolayca yönetmenizi sağlar. Gelişmiş raporlar ve analizler içermektedir.

Müşteri ve Tedarikçilerin, ödeme ve tahsilatlarını, vadelerini ayrıntılı olarak ve gününde takip etmenizi sağlar. İş Ajandası, sizi bu konuda zamanında uyaracak, zamanında önlemler almanızı sağlayacaktır.

E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter uygulamalarıyla E-Dönüşüm projelerinize hazır, hızlı ve etkili çözümlerle yanınızdayız.

Üretim Planlama ve Kontrol

ERP Programı KobiERP bileşenlerinden MRP üretim yazılımıyla ürün ağaçları, süreç, atölye, makine parkurlarınız ve reçetelerinizi tanımlayabilir, her aşamada sarf edilen ve çıktı stokların maliyetlerini takip edebilirsiniz. Alınan siparişlerinizi iş emirlerine kolayca dönüştürebilirsiniz.

İhtiyaç halinde üretim hatlarında kullanılan makinelerle haberleşme yazılımı üretilerek ve iş emirlerini ve süreçler otomatik hale getirilebilir. Anlık üretim sonuçları okunabilir.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zincir Yönetimi, satışını yaptığınız ürünlerin tedarikçilerinden, üreticilere, dağıtıcı, bayi ve bayi kanalından satıcılara ve en son tüketicilere kadar uzanan tüm ilişkilerin ve bağlantıların planlanması ve yönetilmesidir. Satın Alma, Üretim Planlama ve Kontrol, Satış ve Dağıtım, CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi gibi ERP bileşenlerini kapsar.

ERP Yazılımı KobiERP, siparişleriniz için sipariş ihtiyaç planlaması, üretim için hammadde ihtiyaç planlaması, stoklarınız içinde minimum ve maksimum seviye planlaması ve analizleriyle Tedarik zincirinin sağlam halkalarını oluşturur.

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri ilişkileri yönetimi satış ve satış sonrası hizmet ve destek yönetiminin yanı sıra müşteri alışkanlıkları, eğilimleri ve sadakati gibi konuları inceleyerek müşteri memnuniyetini üst seviyelere çıkartmayı amaçlar.

ERP Programı KobiERP ile müşterilerinizi ve potansiyel müşterilerinizle yapılan görüşmeleri kayıt altına alabilirsiniz. Müşterilerinizde çalışan kişileri, özel günlerine hatırlatmalar ekleyebilirsiniz. Detaylandırılmış analiz ve raporlamalarla stratejik yaklaşımlar ortaya çıkarabilirsiniz.

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları ve Bordro yazılım ile iş başvuruları havuzu oluşturabilir, gelecekte ihtiyaç duyacağınız personelleri bu havuzdan bulabilirsiniz.

Çalışanlarınızın maaş hak ediş ve puantaj işlemlerini yasal güncel mevzuata uygun ve muhasebeye tam entegre edebilirsiniz. PDKS ( Personel Devam Kontrol Sistemleri) ile giriş ve çıkış zamanları hesaplayabilir, puantajlara aktarabilirsiniz.

Tanımlanacak performans değerleme kriterleriyle personel performanslarını ölçebilir, Kadro ve Norm Kadro tanımlamalarıyla personel kapasite ve değerlemelerini yapabilirsiniz.

Proje Yönetimi

KobiERP Proje Yönetimi yazılımıyla, Projelerinizi masraf ve maliyet analizleri yapmanızı sağlar. Proje Planlama kapsamında personel atama, iş planları takvimi oluşturabilirsiniz.

Proje Seyir işlemleri saha çalışanları ve yöneticiler tarafından izlenebilir ve anlık müdahale etme şansı yaklarsınız.

ERP Yazılımı | Kalite Yönetimi

KobiERP Kalite yönetimiyle, özellikle üretim, satın alma ve hizmet üretiminde kalite standartlarınızı oluşturabilir, testler hazırlayabilir ve ürün, hizmet ve hammaddelerinizin kalitesini güvence altına alabilirsiniz.

İşletmenizin tüm birimlerinde tüm aşamalarda standartlarınızı oluşturabilir ve bu aşamaları denetleyebilirsiniz. Oluşturulacak analiz ve raporlarla bu süreçlerin iyileştirilmesini sürekli hale getirebilirsiniz.

E-Yaz KobiERP Neler Kazandır?

KobiERP ile iş süreçlerinizi yaptığınız görüşmeleri de içine alarak en iyi şekilde yönetebilirsiniz.
 • İhtiyaç duyulan bilgiye istenilen biçim ve detayda anlık olarak ulaşılmasını sağlar.
 • Birimler arası bilgi akışını hızlandırır.
 • İş süreçleri arasında otomasyon sağlar.
 • Müşteri ilişkileri yönetimi için gerekli desteği verir. Müşteri ihtiyaçlarının daha kısa sürede karşılanmasını sağlar.
 • Satış kanalları ve bayi yönetimi gerekli araçlar ve raporlar ile karar desteği verir.
 • İşletme maliyet ve varlıklarının doğru ve yerinde analizlerine olanak sağlar.
 • İşletme kaynaklarının ve varlıklarının planlama ve yönetimini sağlayarak işletme maliyetlerini düşürür.
 • İş süreçlerinin ihtiyaçlarına ve pazar koşullarındaki ve yasalardaki değişikliklere kolay ve hızlı uyarlama sağlar.
 • İşletmenin tüm süreçlerini analiz ederek üst yönetime karar desteği sağlar.
 • Etkili stok yönetimi sağlar.
 • ERP sayesinde firmalar, riskli ve pahalı bir yol olan, kendi sistemlerinin kurmaktan kurtulmuş olurlar.