İnsan Kaynakları Yazılımı

İnsan Kaynakları Programı [İK Yazılımı] ile; İşletmelerin personel işe alım süreçlerinde doğru karar verilmesi ve alınan personellerin doğru görevlendirilmesi sağlanacaktır. Maaş ve Bordro hesaplamalarını güncel kanunlara uygun olarak hesaplanması ve performansla orantılı terfi ve tenkisat derecelendirilmesi işlemleri rahatlıkla yapılacaktır.

İşe Alma Yerleştirme

İnsan Kaynakları yazılımı ile İş başvurularını ergonomik çerçevede inceleyebilir, kıyaslayabilir, değerlendirebilir ve kurumsal CV havuzunuzu oluşturabilirsiniz. insan kaynakları Başvurulara davetler gönderebilir, mülakat notlarınızı özel bir sayfaya yazabilir, doğru işe doğru personeli daha hızlı belirleyebilir ve işe alım sürecini gerçekleştirebilirsiniz.

Özlük Modülü

İnsan Kaynakları Yazılımı Özlük modülü ile; En değerli kaynağınız şüphesiz ki insan kaynağınız. Özlük modülü sayesinde, personelinize ait tüm hususi bilgileri depolayabilir, süzebilir,  insan kaynakları çıktı alabilir ve gerekirse tüm arşiv kayıtlarına etkin bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Bordro

Puantaj, Hakediş ve Maaş, İnsan Kaynakları Yazılımı Bordro modülü ile, çalışanlarınızın maaş hakediş ve puantaj tahakkuk işlemlerini yasal güncel mevzuata uygun olarak hesaplayabilir, yasal eklenti ve kesintileri uygulayabilirsiniz.

PDKS, İnsan Kaynakları Yazılımı Bordro modülü ile, PDKS cihazlarını entegre çalıştırabilirsiniz. Bu sayede PDKS cihazlarından günlük dijital puantaj çizelgesi alabilir ve hazırlayabilirsiniz.

Muhasebe Entegrasyonu, insan kaynakları Personel giderlerinizi, arzu ederseniz dağıtım anahtarları kullanarak çalışma kadro ve koşullarına uygun olarak gider merkezlerine pay edebilir ve otomatik muhasebeleşme işlemini yapabilirsiniz.

Raporlama, Tüm yasal raporlarınızı alabilir ve bunları başka ortamlara transfer edebilirsiniz.

Kadro Performans

Ticari Program, T-Set ML Muhasebe yazılımı ile standart hesap planı otomatik olarak oluşturulur. İşletmenin yapısına uygun kullanılacak ana hesaplar ve ana hesap altın da yer alacak olan alt hesaplar kolaylıkla tanımlanır. Mevzuata tam uyumlu olarak çalışılır.