Ticari Yazılım 

Ticari Yazılım T-Set ML ile işletmelerin muhasebe ve ön muhasebe işlemlerini kolay, hızlı ve detaylı biçimde yapabilirsiniz. Böylece işletme iradesinin, yöneticilerin ve birim sorumlularının ihtiyacı olan bütün raporları istediğiniz an alabilirsiniz.

Stok Yönetimi

Ticari Yazılım, T-Set ML stok modülü ile;işletmeniz de takip edilmesi gereken ham madde, yarı mamul, mamul ve diğer ticari malzemelerin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alacak takibi yapabilirsiniz. Stok takiplerin de gerekiyorsa seri numarası, lot, renk-beden-kavala, ömürlü ürün özelliklerini de kullanabilirsiniz. Stoklarımızı birbirine bağlı ve/veya bağımsız şekilde gruplandırarak ürüne ulaşmayı, bilgileri güncellemeyi kolaylaştırabilir, sayım ve raporlamalarda bu grup lamaların avantajlarından  faydalanabilirsiniz.

Stoklara ait maliyetlendirme işlemlerini istediğimiz bir maliyet leme yöntemine veya yöntemlerine göre yapabilir ve seçilen stok maliyet yöntemine uygun karlılık raporlarını alabilirsiniz. Stok kartlarına sınırsız birim ve her birime farklı barkod  tanımlayabilir, resim ilave edebilir, dokuman bağlayabilir ve bu stokları şube ve depo bazında, stok türü, değeri ve seviyelerine göre anlık takip edebilirsiniz.

Depo Yönetimi

Ticari Yazılım, T-Set ML ile bir depoda fiili olarak bulunmayan ürün veya ürünlerin sistemden çıkışı önleyebilirsiniz. Böylece depo bazında olmayan ürünler için sevk irsaliyesi ve fatura oluşturmanın önüne geçebilirsiniz.

Ürünler için her depoda ayrı raf yeri oluşturarak ürün adresleme yaparak bir ürünün hangi depolarda ve farlarda ne kadar bulunduğu bilgisine anlık ulaşabilirsiniz. Depo istek formu oluşturabilir, istek formuna uygun kontrollü ürün teslim alma işlemlerini rahatlıkla yapabilirsiniz.

Finans Yönetimi

Ticari Yazılım, T-Set ML ile; işletmenizin alım ve satışlar ile ilgili yaptığınız ödeme ve tahsilatlarınızı ayrıntılı olarak işleyebilirsiniz. İşlemlerinizde ₺ ile beraber istediğiniz döviz birimini kullanabilir böylece döviz borç alacak takibini rahatlıkla yapabilirsiniz.

Müşterilerinize açık hesap, çek ve senet risk limitleri tanımlayarak tahsilatlar ile ilgili riskiniz kontrol altına alabilirsiniz. T-Set ML ile nakit durumunuzun yanında ticari borç ve alacaklarınızı, personel ve işletme giderlerinizi  genel olarak veya şube bazında ayrı ayrı görebilirsiniz.

T-Set ML yazılımından alacağımız finans raporları ve bu raporların analizleri ile kararlarınızı daha doğru alabilir böylece işletmenizi etkin bir şekilde yönetebilirsiniz.

Muhasebe Yönetimi

Ticari Program, T-Set ML  Muhasebe modülü ile tek düze hesap planını otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Firmanızın işleyişine uygun ana ve ana hesaba bağlı alt hesapları kolaylıkla tanımlayabilirsiniz.

T-Set ML Ticari yazılımının stok,cari,fatura,banka,kasa,çek/senet vb. modüllerinde yapılan işlemleri muhasebe modülüne kolaylıkla entegre edebilirsiniz.

Mizan, Muavin Defter, Resmi Defterler, Bilanço, Gelir Tablosu, KDV ve BA-BS Beyannamesi vb. gibi raporları rahatlıkla alabilirsiniz.  Ve mevzuata tam uyumlu olarak çalıştırabilirsiniz.

Üretim Yönetimi

Ticari Program T-Set ML Üretim modülü ile ürün reçetelerini, işçilik ve diğer giderleri de ilave edebilecek şekilde oluşturabilirsiniz. Üretim planı yapabilir, üretim emirleri ile reçetelerde ki ham madde ve yarı mamulleri ürüne dönüştürebilirsiniz. Üretim işlemlerini parçadan bütüne veya bütünden parçaya [Karkas Üretimi gibi] olacak şekilde çalıştırabilirsiniz. Alınan siparişleri üretimle ve işletmede bulunan ham madde ve diğer üretim girdileri ile ilişkilendirerek malzeme ihtiyaç planlaması yapabilirsiniz.

Satın Alma Yönetimi

Ticari Yazılım, T-Set ML ile, satın alma  süreçlerini bütün aşamaları ile takip edebilirsiniz ve kontrol altına alabilirsiniz. Satın almayı alınan teklifler ile başlatabilir onaylanan teklifi siparişe, siparişi de irsaliye veya faturaya dönüştürebilirsiniz.

T-Set ML programın da tedarikçi cari kartlarına yapılan satın alma koşullarını dokuman olarak bağlayabilirsiniz. Yapılan anlaşmadaki iskonto, fiyat ve ödeme şartlarını ve bu tanımlamaların geçerlilik sürelerini yazılıma işleyebilirsiniz.

Satış Yönetimi

Ticari Program, T-Set ML ile firmanıza ait satış süreçlerini her aşamada takip edebilir ve kontrol altına alabilirsiniz. Görüşme notlarının müşteri cari kartına işletmesinden başlayarak, teklif hazırlayabilir, onaylanan teklifi siparişe dönüştürebilirsiniz. Siparişi de irsaliye ve/veya faturaya dönüştürerek ürün sevkıyatlarını yapabilir ve yapılan tahsilatları detaylı bir şekilde işleyebilirsiniz.

Kısacası görüşme notlarından, tahsilatların yapılmasına kadar tüm satış ve sevkıyat süreçlerini takip edebilir ve kontrol altına alabilirsiniz.

Personel 

Ticari Program, T- Set ML personel modülü ile işletmenizde çalıştırdığınız personellere ait özlük bilgilerini, kimlik bilgilerini, ücret, mesai ücreti ve izin bilgilerini tanımlayabilirsiniz. Böylece ücret tahakkuk, puantaj ve ödeme işlemlerini takip edebilir ve PDKS [Personel Devam Takip Sistemi]ile tam entegre çalıştırabilirsiniz.

Ajanda | İş Ajandası | Mesaj Panosu

Ticari Yazılım ,takvim ajanda modülüne  notlarınızı ve hatırlatma tarihleri ile birlikte yazarsanız, yazılımın sizi uyarmasını sağlayabilir ve  işlerinizin yönetimini kolaylaştırabilirsiniz. Cari karta yazılan notların istediğiniz tarihte sizi uyarmasını ayarlayabilirsiniz. Vade tarihli bütün borç ve alacaklarınızı kaydederken ajandaya aktarırsanız  vade tarihinde sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz.

İş ajandası modülü ile tanımlı çalışanlara görev atayabilir, görev durumu ve sonuçlarını takip edebilir, atanan görevleri personele ait mail adresine otomatik olarak gönderebilirsiniz.

Mesaj panosu modülü ile kullanıcılar ile on-line olarak mesaj gönderebilir ve alabilirsiniz. Bir mesajı isterseniz bir kişiye isterseniz seçili kişilere aynı an da atabilirsiniz.